Fakta om vindkraftverk som kommer blåsa dig av stolen!

Bronco är mycket stolta över att kunna bidra till en hållbar framtid genom att se till att produktion av mekanik till vindkraftverk sker så energieffektivt som möjligt. Vindkraft blir en allt mer populär energikälla för varje år som går, speciellt i Sverige. En mycket glädjande utveckling med tanke på att forskningen gång på gång slår fast att vindkraftverken är en av de miljövänligaste energikällorna man kan förlita sig på.

Förnybar energi bidrar i sin tur till en efterlängtad förminskning av användningen av fossila bränslen. Tack vare vindkraft minskar utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra ämnen som är skadliga för miljön.

Här följer ytterligare några intressanta fakta om denna fantastiska miljöräddare:

  • Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest världen över.
  • År 2015 producerade vindkraften i Sverige 12 % av vår elanvändning.
  • År 2016 fanns i Sverige totalt 3 233 vindkraftverk.
  • Vindkrafttekniken utvecklas i slutet av 1970-talet som ett resultat av att dåvarande politikernas beslut att minska oljeberoendet.  

Bronco levererar mekaniska transmissioner avsedda för vindkraft. Läs mer HÄR.

Om Bronco