Lintrummekopplingar

Lintrummekopplingar används företrädesvis på lyftmaskinerier. Kopplingen fungerar som en ledad länk mellan växelådans utgående axel och lintrummans gavel. Detta för att undvika 3-punkts lagring. Se principskisser nedan.

 Lintrummekopplingar finns i 2 varianter:

  • En där leden utgörs av sfäriska rullar vilka också överför vridmoment och uppbär radiallast, se blid nedan.

  • En där leden utgörs av en sfärisk yta (kulled) som även uppbär radiallasten och där vridmomentet överförs av kuggbana, se princip skiss nedan.

         

 

Datablad finns under rubriken nedladdningar.

Kontakta oss