Lintrummekopplingar

Lintrummekopplingar används företrädesvis på lyftmaskinerier. Kopplingen fungerar som en ledad länk mellan växelådans utgående axel och lintrummans gavel. Detta för att undvika 3-punkts lagring. Se principskisser nedan.

 Lintrummekopplingar finns i 2 varianter:

  • En där leden utgörs av sfäriska rullar vilka också överför vridmoment och uppbär radiallast, se blid nedan.

  • En där leden utgörs av en sfärisk yta (kulled) som även uppbär radiallasten och där vridmomentet överförs av kuggbana, se princip skiss nedan.

         

 

Datablad finns under rubriken nedladdningar.

Läs mer om våra kranutrustningar.

Kontakta oss