Transportörbromsar – Skivbroms

SIME, tillverkare av skivbromsar, har utvecklat ett bromssytem som är lätt anpassningsbart för olika typer av transportörer. CRD® Broms System är konstruerat och kan anpassas till bromsapplikationens momentana momentkrav:

  • Retardationen kan justeras på plats
  • Reglerad bromstid kan överstiga en minut
  • Bromsmomentet är kontrollerbart även vid strömbortfall

skivbroms

Har du frågor om Simes skivbroms?

Kontakta oss