Transportörbromsar

SIME har utvecklat ett bromssytem som är lätt anpassningsbart för olika typer av transportörer. CRD® Broms System är konstruerat och kan anpassas till bromsapplikationens momentana momentkrav:

  • Retardationen kan justeras på plats
  • Reglerad bromstid kan överstiga en minut
  • Bromsmomentet är kontrollerbart även vid strömbortfall

Kontakta oss