Variatorapplikationer

PIV tillverkar fortfarande variatorer men har mer och mer inriktat sig på standardväxlar.

Variatorer

Vi säljer variatorer för industriella applikationer samt reparerar befintliga variatorer i vår verkstad eller på plats hos kunden. Vi gör även förebyggande service och tillståndskontroll på plats.

PIV har tagit fram en ny serie variatorer för t.ex. lastbilar, bussar eller fartyg där man önskar drift av en 3-fas generator från huvudmotorn. Denna variator klarar att hålla generatorns varvtal konstant inom 1% medan huvudmotorns varvtal varierar i ett område på 3x t.ex. 800-2400 v./min. Vidare klarar variatorn att överföra konstant effekt i hela varvtalsområdet.

Kontakta oss