Vattenkraftväxlar

Växlar för mini och micro vattenkraftverk
Lufkin konstruerar och tillverkar alla typer av kuggväxlar som krävs för Kaplan-, Helix- och Francis turbiner med horisontella-, vertikala- och lutande axlar. Även växlar som är i drift under vattenytan.

Alla växeltyper tillverkas för högsta möjliga verkningsgrad.

Micro kraftstation med fyra 560 kW konisk- cylindrisk kuggväxel.

4 850 kW med vertikal axel för micro kraftverk.

2 500 kW kuggväxel med horisontell axel.

Kontakta oss