Hasse och Robert

Välkommen Robert!

Vi är glada att informera, från denna vecka har vi förstärkt och uppgraderat Bronco.

Robert Wingård började här i måndags för att sälja BHGE produkter såsom Lufkin, Allen Gears m.m. samt Wepuko Pahnke högtryckspumpar och pressar.

Roberts kontaktuppgifter är telefon: 0702-046159 och mail: robert.wingard@bronco.se