8/5 Information angående Covid-19

Bronco Transmission fortsätter bedriva verksamhet med särskilda restriktioner kopplat till covid-19. Detta för att kunna bidra till att bromsa smittspridningen och samtidigt kunna bedriva vår vanliga rörelse.