Branscher

Energi

Elproduktion

Sedan 1990 har världens elproduktion mer än fördubblats. Användningen av alla energislag har ökat, förutom användningen av olja som minskat med 40 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 8 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas ökat med över 200 procent. 2018 stod naturgasen för 23 procent av den totala elproduktionen.
Elproduktion med kol står för knappt 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2018 har produktionen med kol ökat med nästan 130 procent.
År 2018 svarade kärnkraften för 10 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med 30 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period nästan fördubblats procent. År 2018 stod den för 16 procent av den totala produktionen.

Kärnkraft

Kärnkraft är ännu ett energiskapande område som Bronco förser med nödvändiga transmissionslösningar. Kärnkraftverken efterfrågar i första hand elektromagnetisk bromsutrustning med högsta kvalitet och säkerhet där SIME Stromag kommer till sin rätt.

Växellådor för exempelvis lyftväxlar, pumpdrifter etc. Komponenter som bidrar till en säker och effektiv energiframställning.

Högtyckspumpar Wepuko PAHNKE för exempelvis kylning- eller matarpumpar för nödpumpars mekaniska tätningar, eller injektionspumpar för borsyra till säkerhetssystemen i tryckvattenreaktorer.

Våra produkter är anpassade enligt de specifika krav som råder inom kärnkrafts industrin.

Kärnkraft

Värmeverk

När Värmeverken producerar värme så blir det överskottsånga som med turbin och växellåda kan användas för att generera el, vi har växellådor från Lufkin / Allen Gears som specialiserats för detta.

Bronco har kunskapen att leverera och serva dessa applikationer.

Kontakta Bronco så berättar vi mer om våra lösningar!

El turbin

Vattenkraft

Även vattenkraft är en förnybar energikälla. Där har vi växlar för turbiner upp till  ca. 15 MW. Olika varianter finns, antingen ett torrt maskinrum eller nedsänkta i vattendraget.  Vattenkraft står i dagsläget för nästan hälften av den totala produktionen av svensk elektricitet. De största vattenkraftverken återfinns längs kraftproducerande älvar i framförallt i norra sverige.

Vi levererar bromsar för dammluckor och hanteringstraverser.

Bronco har kunskapen att leverera och serva dessa applikationer.

Kontakta Bronco så berättar vi mer om våra lösningar!

jim-sung-635767-unsplash-1024x768

Vindkraft

Vindkraft är ett så kallat grönt energislag. Energialternativet är ett komplement till den dominerande vatten- och kärnkraften i Sverige och det investeras fortsatt i nya större vindkraftsparker.

Vindkraftverk kräver ett antal optimerade transmissioner för att skapa grön energi. Bronco har tillgång till nyrenoverade utbytesväxlar och står för service av växellådor och SIME/Svendborg skivbromsar som är anpassade för vindkraftverk.

Bronco har kompetens inom växlar och bromsar.

Kontakta oss för mer information!

sweet-ice-cream-photography-670371-unsplash-1-1024x576

Olja och Gas

Inom petrokemiska industrin levererar Lufkin / Allen Gears Växellådor till gas- och ångturbiner, kompressorer och pumpar.

Lufkin / Allen Gears ingår i Baker Hughes som är en stor leverantör inom Olja och Gas industrin.

excalibur-1024-768

Våra produkter:

  • Växellådor
  • Kopplingar
  • Kardanaxlar
  • Bromsar
  • Lyftmaskineri

1995

Funnits sedan

+ 140

Års samlad erfarenhet

+ 5 000

Produkter sålda

+ 99

Aktiva kunder

Hitta rätt produkt

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss