ISO certifikat 2022

Bronco har nu förnyat certifieringen ISO 9001 och ISO 14001

Bild på två Broncotårtor

Bronco Transmission AB har nu förnyat vår ISO 9001 och ISO 14001 certifiering.

Vi tackar revisor Ana-Maria Sanseovic från Qvalify AB som har utfört vår förnyelse revision. Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.

Kontakta oss