ISO certifikat 2022

Bronco har nu förnyat certifieringen ISO 9001 och ISO 14001

Bronco Transmission AB har nu förnyat vår ISO 9001 och ISO 14001 certifiering.

Vi tackar revisor Ana-Maria Sanseovic från Qvalify AB som har utfört vår förnyelse revision. Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.

Kontakta oss