Skärmavbild-2019-02-26-kl.-11.09.55

Den svenska järn- och stålindustrins inledande historia

Landets stål- och valsverk har alltid utgjort en vanlig slutstation för Broncos breda utbud av mekaniska transmissioner. Här gör vi en kortare djupdykning i den svenska järn- och stålindustrins inledande historia.

DEN SVENSKA JÄRN- OCH STÅLINDUSTRINS HISTORIA – MEDELTIDENS OSMUNDJÄRN  

Det var köpmännen från Lübeck som gjorde att de medeltida svenska kungarna fick upp ögonen för organiserad järnproduktion. Det som sedan växte fram är kapitel ett i den svenska järn- och stålindustrins historia. I detta inledande skede bestod den svenska järnexporten av något som kallades osmundjärn, ett standardiserat format av smidesjärn som vägde ungefär tre hekto.

Just tyska städer Lübeck och Danzig var vanliga exportorter för svenskt stål under 1300-talet. Efter en stark inledande export började standardiserandet av masugnen förändra den europeiska spelplanen under 1400-talet.

DEN SVENSKA JÄRN- OCH STÅLINDUSTRINS HISTORIA – STÅNGJÄRNETS TID

Under 1500-talet inser det svenska kungahuset att den svenska järnproduktionen måste moderniseras. Med hjälp av kompetenta bergsmän från Holland och Vallonien importerades kunskapen att tillverka stångjärn. Det så kallade Öregrundsjärnet betraktades som särskilt högkvalitativt och gjorde att den svenska järnproduktionen fördubblades under 1700-talet. England blev på många sätt beroende av järnimporten från Sverige under denna tid.

DEN SVENSKA JÄRN- OCH STÅLINDUSTRINS HISTORIA – INDUSTRIALISMEN

Efter några krisartade årtionden i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet innebar industrialismens intåg ett uppsving för den svenska järnproduktionen. 1845 lyckades brukspatronen Gustaf Ekman anpassa den svenska träkolssmidet till den nya tidens massproduktion. Volymerna av nyproducerat svenskt järn av god kvalité sköt i höjden!

Driften koncentrerades och mindre bruk fick ge plats för större anläggningar. Grunden var därmed lagd för den framgångsrika svenska järn- och stålindustrin.

Vill du veta vilka mekaniska transmissioner bronco levererar till stål- och valsverk?

Kontakta oss