Vindkraftverk

Fakta om vindkraftverk som kommer blåsa dig av stolen!

Bronco är glada över att kunna bidra mekanik till vindkraftverk sker så effektivt som möjligt. Vindkraft har blivit en alltmer populär energikälla för varje år som går.

Förnybar energi bidrar till en efterlängtad minskad användning av fossila bränslen. All minskning av skadliga utsläpp är tacknämlig.

Nedan några intressanta fakta om vindkraften:

  • Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i Sverige.
  • År 2015 producerade vindkraften i Sverige 12 % av vår elanvändning.
  • År 2016 fanns i Sverige totalt 3 233 vindkraftverk.
  • Vindkrafttekniken utvecklades i slutet av 1970-talet som ett resultat av att dåvarande politikernas beslut att minska oljeberoendet.

Bronco levererar mekaniska transmissioner avsedda för vindkraft. Läs mer HÄR.

Kontakta oss