Information angående Covid-19

Information från Bronco Transmission angående Covid-19

Status per den 30 mars är att driften är påverkad till en viss grad med begränsningar.

Vi är tillgängliga, lagret är operativt och vår verkstad är i full drift.

Bronco följer de råd som svenska myndigheter har gett och gör i tillägg lokala anpassningar för att minska risken för spridning av smitta.

Några av våra tilltag är:
– Ökad uppmärksamhet angående hygien
– Tillgång till handsprit
– Ökat bruk av hemmakontor
– Minskad reseaktivitet

Leveranskedja

Vi har en tät dialog med våra leverantörer, och kommer att informera våra kunder om vi upptäcker risker för att inte kunna leverera till den tid som vi ursprungligen order bekräftat.

Vi har speciellt fokus på leverantörer från områden med hög risk:

Våra leverantörer i Frankrike har stängt sina fabriker och därmed tillverkning fram till den 3 april 2020.

Fr o m den 30 mars 2020 har även produktionen i alla anläggningar bland företagen i Spanien stängt sina anläggningar fram till den 9 april.

Italien är all produktion stängd fram till den 3 april och varningar finns om att landet kommer att förlänga karantäntiden ännu längre.

För dessa tre länder är stängningarna beslutade av resp. lands myndighet.

Transporter

Transporter går idag som normalt, men det kan uppstå utmaningar med tanke på striktare gränskontroll i Europa. Här övervakar vi situationen kontinuerligt.

Kontakta oss