kuggväxlar

Lufkin industries – så blev lufkin, texas ett riktmärke inom transmissioner

Bronco samarbetar enbart med marknadens bästa leverantörer. Klassiska Lufkin Industries tillhör en av dem. Hur växte egentligen företaget från Lufkin, Texas fram?

Lufkin är en stad i den amerikanska delstaten Texas som inhyser ca 35 000 invånare. Samhället Lufkin är inte känt för mycket, men ett undantag är tillverkaren Lufkin Industries. Redan 1902 öppnade The Lufkin Foundry and Machine Company sin första maskinverkstad med syftet att reparera sågverksmaskiner. Tillverkning av sågverksutrustning och reparation av lok var bärande delar i det tidiga Lufkin Industries, något som senare skulle expandera till tillverkning av utrustning för oljeborrning och raffinaderier.

Andra världskrigets intåg gjorde att många amerikanska företag fick anpassa sin produktion, så även Lufkin Industries i Texas. Företaget la om stora delar av sin verksamhet för att kunna leverera växellådor till militära fordon. Efter kriget återgick man till tillverkning av industriella växellådor. Under 1970-talet fick företaget sitt nuvarande namn, Lufkin Industries.

LUFKIN INDUSTRIES IDAG

Efter en affär i miljardklassen år 2013 tillhör numera Lufkin Industries den globala teknikjätten Baker Hughes inom GE-sfären. Trots ny majoritetsägare är fokuset detsamma – att leverera högkvalitativa transmissioner, växlar och oljepumpar. Numera är finns det största gebitet inom olja och gas, företrädesvis högvarsväxlar för turbindrift.

Lufkin Industries betraktas som en kvalitetsleverantör inom branschen och har oerhört gott renommé bland Broncos kunder.

Kontakta oss