test

Reparationer i verkstaden!

Kardanaxel till valsverksdrift under renovering, byte av knutkors och översyn / målning

Brevini planetväxellåda inkommen för översyn. Inget slitage upptäcktes, enbart lager- och tätningsbyte behövdes.

Lokväxel från koksverk, slitet snäckhjul där original tillverkaren levererar ett nytt snäckhjul.

Service i vår verkstaden!

Kontakta oss