industri

Stålverk - Mångåriga användare av Broncos produkter

Bronco levererar produkter till en rad olika former av industriella anläggningar som är avgörande för den nationella infrastrukturen. Här ingår exempelvis gruv- och cellulosaindustrin, hamnar, kärn-, värme- och vindkraftverk. Stålverk utgör en annan vanlig slutstation för Broncos mekaniska transmissioner.

Förr i tiden gick stålverken oftast under benämningen järnverk. En term som fortfarande förekommer men i takt med tidens gång och verkens utveckling ersatts. Järnbruken växte fram under 1500-talet som en reaktion på att det inom landet rådde brist på kunskaper att förädla tackjärnet. På initiativ av Gustav Vasa tilläts utländska ämbetsmän och smeder att bilda egna korporationer som skulle utveckla förmågan.

Dåtidens bruk försåg industrin med stångjärn, spik och svartsmide. Ett modernt stålverk/järnverk har betydligt flera ansikten och komplexa syften. Här återfinns både masugnar, koksverk, stålugnar, stålreningsutrusningar, gjuteri, valsverk, smedja och laboratorieverksamhet.

Vill du veta vilka mekaniska transmissioner Bronco levererar till landets stålverk? Kontakta oss!  

Kontakta oss