motoraxel hofors

Uppmätning av elmotor och åkväxel

Bronco Teamet återigen ute på siten!

Ibland 16 m under vattenytan, den här gången 35 m upp i luften!

Här mäter vi upp anslutningsmåtten – på en äldre Ankarförskjutningsmotor i ett åkverk – som skall bytas ut till en modern Obeki motor med påbyggd lamellbroms.

Vi hann även med att mäta upp en liten åkväxel där det saknades underlag.

Kontakta oss