Reglerade lamellbromsar

Klassiska bromsar, aktiverade med pneumatik, hydraulik eller magnetkraft från en elektrisk spole. Fjädertrycksbromsar som nöd och hållbroms. Utförande som lamellbromsar, enkelskivbromsar eller rena skivbromsar.

        

 

Hydrauliska lamellbromsar för stora effekter i bl a fartygsväxlar. Fjädertryckbromsar, elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt styrda. Stor skyddsfaktor för drift i marina miljöer såsom kranar ombord på fartyg, hamn och containerkranar.
För ytterligare information kontakta Bronco

Kontakta oss