Vals- och stålverksväxlar

Vår specialitet är utbyte av befintliga växlar med så kallade ”drop in” växlar dvs. identiska anslutningsmått såsom fotavtryck, centrumhöjder/distanser och axeldimensioner.
Vi tillhandahåller även kompetta inkrom eller delar därutav. Både av original kvalitè och i förstärkt utförande.
Vi utför även beräkningar för eventuell uppgradering av befintligt maskineri.
Vi åtar oss även montage av levererade växlar eller reservdelar, vilket ur ett kundperspektiv är tryggare!

Kontakta oss