Transmissioner som möjliggör förnybar energi

vattenkraft förnybar energi

Vindkraft tillhör inte den enda förnybara energikällan där Broncos transmissionslösningar spelar en nyckelroll. Även när det kommer till vattenkraft förekommer våra växlar för turbiner upp till 10 MGW. Dessa går att anpassa till ett torrt maskinrum eller nedsänkta i vattendraget. Vattenkraft står i dagsläget för ca hälften av den totala produktionen av svensk elektricitet. Där de största vattenkraftverken återfinns längs kraftproducerande älvar i framförallt Norrbotten.

Vi är bäst på service av växlar och bromsar men levererar även nyproducerade lösningar till landets vattenkraftverk.

Kontakta Bronco så berättar vi mer om våra lösningar!

Se våra produkter