Image1

Bronco utför service av växellådor från Allen Gears

Allen Gears Solutions har länge varit en ledande tillverkare när det kommer till att designa och producera växlar och växellådor till många industriella sammanhang. Vi på Bronco Transmission är Allen Gears leverantör i Sverige.

Allen Gears är numera en del av BHGE-koncernen och utför även reparation, översyn, inspektion, analystjänster, komponenter och reservdelar till växellådor. Företaget levererar skräddarsydda växlar till kraft-, olje-, gas-, marin- och tung industri. Allen Gears specialiserar sig framför allt på högvarvs- och reduktionsväxlar för generatorer, pumpar och kompressorer inom ovan nämnda sektorer.

SVENSKA MARINEN FÖRLITAR SIG PÅ ALLEN GEARS

Allen Gears har redan sedan 60-talet levererat växellådor till svenska marinen. Visbykorvetterna är svenska marinens stolthet 2019. Högteknologiska fartyg som förlitar sig på skräddarsydda växellådor från Allen Gears för att fungera prickfritt i krävande sammanhang. Visbykorvetten väger 640 ton och har en maxfart på 35 knop. Ett starkt bevis på den kvalitet, förmåga och flexibilitet företaget Allen Gears står för.

Bronco är experter på växelservice för växellådor.

Kontakta oss