Air Sentry filter

Andningsfilter för växlar, hydraulanläggningar m.m.:

  • I varje fritt ventilerad cistern som innehåller vätskor eller andra ämnen, sker en luftväxling allt eftersom nivån ändras eller tryckförändringar pga temperaturväxlingar sker. Luften i en fabriksmiljö kan innehålla många skadliga föroreningar.
  • Tar bort korroderande kondens.
  • Filtrerar bort skadliga partiklar.
  • Minskar farliga föroreningar.

Ventilatorn Air Sentry™ ersätter ventilationsfilter – ventilation på vilken cistern som helst. Den är lätt att installera om man använder någon av de olika adaptrar som finns.

När nivån i behållaren sjunker eller trycket förändras, dras luft in genom öppningen under ventilationslocket. Först passerar luften genom ett 2 mikron filter, (ett fint filter som stoppar partiklar större än 2 mikron). Därefter passerar luften en diffusor för att säkerställa maximal effektivitet i kiselgelkammaren. Luften torkas när den passerar genom kiselgelen – den effektivaste adsorbent som finns, när luften är torr passerar den återigen ett 2 mikron filter och går sedan in i cisternen ren och torr.

Modellexempel:

Engångsplastandningsfilter

Stålfilter med utbytbara luftfilter och kiselgelinsatser

Ventilatorerna finns i ytterliggare många utföranden, kontakta oss gärna för mer information.

Hitta rätt produkt

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss